Rynek pracy

Zdobycie wymarzonego zawodu to dopiero początek kariery. Zaczyna się czas konfrontacji marzeń z rzeczywistością, a także klarowania oczekiwań, umiejętności i poszukiwania ścieżek rozwoju. To czas, gdy rynek pracy młodych zaczyna dostrzegać możliwości i kierunki kształtowania kariery.

To wymagający i niełatwy czas. Niezależnie od poziomu, z jakiego startują, w zestawieniu młodzi a rynek pracy ci pierwsi przechodzą niełatwą szkołę uczenia się siebie, oczekiwań pracodawców i budowania zawodowych relacji, od których niejednokrotnie zależy kierunek i rozwój kariery.